Image
123

Wł@cz kulturę! to projekt zakładający stworzenie dziesięciu min. 30-minutowych podcastów podnoszących kompetencje pracowników instytucji kultury, bibliotek, liderów lokalnych społeczności, którzy chcą włączyć w swoje działania - w roli odbiorców lub/i twórców kultury i sztuki – osoby wykluczone. Nagrania będą obejmowały rozmowy z ekspertami z poszczególnych dziedzin sztuki i kultury. Nagrania będą stanowiły kompendium wiedzy dla animatorów kultury, liderów społeczności lokalnych, menedżerów kultury. Wszystkie nagrania będą przetłumaczone na polski język migowy, oraz będą zawierały napisy w języku polskim. Na koniec realizacji zadania zostanie wydana elektroniczna broszura na wolnej licencji creative commons, w której zawarte będą zredagowane transkrypcje rozmów, notki biograficzne poszczególnych ekspertów i opisy przykładowych działań włączających, które były przez nich realizowane. Stypendium realizowane będzie w okresie od lipca do grudnia 2020 roku.

 

Tematy:
1. Rola kultury w zakładach karnych i aresztach śledczych;

2. Kultura bez barier - czyli jak tworzyć kulturę dostępną dla osób z niepełnosprawnościami?;

3. Teatr (teatroterapia) i jego wpływ na włączenie w kulturę;

4. Muzyka (muzykoterapia) i jej wpływ na włączenie w kulturę;

5. Literatura (biblioterapia) i jej wpływ na włączenie w kulturę;

6. Wielokulturowość miast, kiedyś i dziś – jak wykorzystać ten potencjał do włączania w kulturę?;

7. Małe miasta i wsie - czy tam kultura ma głos?;

8. Kultura jako motor kreatywności i wzrostu innowacyjności;

9. Senior w kulturze - czy jest dla niego miejsce?;

10. Festiwale - czy jest to przestrzeń dla osób wykluczonych?

 

WŁĄCZ KULTURĘ