Image
fot. PISF

Miło nam poinformować, że Off Camera Pro Industry 2017 została nominowana do 11. edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Wydarzenie Filmowe! Dziękujemy!

Nagrody PISF

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. Nagrody PISF to jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej. Nagrody przyznawane są od 2008 roku. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze kultury.
Skład Kapituły

Wyboru nominowanych i laureatów dokonuje Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, biorąc pod uwagę opinię Kapituły. W tym roku w skład Kapituły, której przewodniczył Radosław Śmigulski, weszli:

Leszek Bodzak – producent filmów fabularnych i dokumentalnych, założyciel Aurum Film, wyprodukował m.in. filmy „Carte blanche” Jacka Lusińskiego i „Ostatnią rodzinę” Jana Matuszyńskiego. Obecnie pracuje nad nowymi filmami Jana Komasy i Borysa Lankosza.
Ernest Bryll – poeta, prozaik, dramaturg, od 2012 roku pracuje w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.
Andrzej Goleniewski – p.o. kierownika działu edukacji w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym.
Łukasz Knap – dziennikarz i krytyk filmowy.
Marcin Pieńkowski – dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu.
Ewa Szwarc – producentka, kierowniczka produkcji, wykładowczyni, współzałożycielka firmy Kosmos Production.
Piotr Zaremba – dziennikarz, publicysta, krytyk filmowy.

Gala Nagród w Gdyni

Uroczysta gala wręczenia Nagród PISF tegorocznym laureatom odbędzie się w trakcie trwania 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.