Image
key visual

SZTUKA PONAD PODZIAŁAMI

Termin realizacji: 1/01/2021-31/08/2022

Całkowita wartość projektu: 502 537,31 euro

Dofinansowanie projektu ze środków MF EOG 2014 – 2021: 306 601,72 euro

Projekt polega na przygotowaniu i opracowaniu wydarzeń kulturalnych wchodzących w skład 14. i 15. edycji Mastercard OFF CAMERA Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego. W ramach projektu bogata oferta Festiwalu poszerzy się o przygotowane specjalnie na nadchodzące edycje (w 2021 i 2022 roku) sekcje filmowe prezentujące najciekawsze, najlepsze i najbardziej oryginalne zarówno pod kątem formy, jak i treści filmy nordyckie, starannie wyselekcjonowane przez Partnera Projektu. Nowością zaprezentowaną podczas Festiwalu będą również działania o charakterze interdyscyplinarnym – łączące kinowe seanse z szerzej pojmowaną sztuką wizualną, jak również przygotowanie projekcji przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a także zorganizowanie części z nich w zagrożonych gentryfikacją dzielnicach Krakowa – Kazimierzu i Podgórzu.

Głównym celem projektu jest podjęcie ważnej społecznie, kulturowo i politycznie tematyki – dotyczącej różnorodności rasowej, etnicznej i seksualnej, prowadzących do wzmocnienia dialogu międzykulturowego, jak również zrównoważonego rozwoju i wpływu człowieka na nie. Zagadnienia te stanowią współcześnie najistotniejsze wyzwania społeczne. Celem Wnioskodawcy jest wsparcie i upowszechnienie wspomnianych postulatów za pośrednictwem kina, ponad i pomiędzy podziałami, z wykorzystaniem mocnej marki Festiwalu zbudowanej podczas dotychczasowych edycji.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Bergen International Film Festival.

REKRUTACJA - Koordynator ds. gości

logotypy