Image
zdjecie

Projekt FILMOWA MAŁOPOLSKA

Termin realizacji: 01/07/2019 – 30/06/2023

Całkowita wartość projektu: 10 912 053,29 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 8 517 432,73 zł

Głównym celem projektu FILMOWA MAŁOPOLSKA jest promocja tego obszaru i jego filmowego potencjału. Promocja odbywać się będzie poprzez zwiększenie aktywności międzynarodowej regionalnych MŚP z sektora filmowego oraz sektora usługowego w przemyśle (logistyka, transport itp.). Projekt ma charakter regionalny. Wsparcie otrzymają małopolskie MŚP posiadające wiedzę i kompetencje pozwalające na oferowanie konkurencyjnych usług w skali międzynarodowej. Promowane będą także walory lokalizacyjne Małopolski – jako miejsca produkcji filmowej. Realizacja celu będzie możliwa dzięki działaniom 3 podmiotów: Krakow Film Klaster jako Lidera Projektu, Fundacji OFF CAMERA oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego (Krakow Film Commission) jako Partnerów Projektu.

logotypy