OBEJRZYSZ NA PLAY KRAKÓW
The Summer Children
Sommerbarna 2021 60 min.
The Summer Children

Kolejne lata po zakończeniu II wojny światowej to usilne próby znormalizowania stosunków pomiędzy państwami, które jeszcze nie tak dawno pozostawały w otwartym konflikcie. Jednym z działań na rzecz ocieplenia relacji oraz wypracowania społecznej i politycznej równowagi był program, w jakim wzięła udział matka reżyserki. W ramach niego dziesiątki tysięcy niemieckich dzieci wysłanych zostało do Norwegii, by spędzić wakacje z tamtejszymi rodzinami. Eksperyment, który zakładał wymianę kulturowych doświadczeń, próbę otwarcia się na innych i szansę dostrzeżenia wspólnego ludzkiego pierwiastka, niezależnie od długości czy szerokości geograficznej, wpłynąć miał na przyszłe lata względnego spokoju w zmęczonej wojną Europie. Debiutująca norweska dokumentalistka Linn Helene Løken odkurza zapomnianą już historię, nadając jej wyjątkową osobistą perspektywę. Nagrodzona na festiwalu w Bergen opowieść niesie ze sobą głębokie humanistyczne przesłanie, które dzisiaj, w bardzo niespokojnych czasach, nabiera dodatkowego znaczenia.

Film pochodzi z sekcji Nordyckie Horyzonty.

BIFF

Fundusze

Linn Helene Løken
Reżyseria
Reżyseria

Linn Helene Løken

Scenariusz

Linn Helene Løken

Zdjęcia

Christer Sev, Frida Marie Flatland

Produkcja

Norwegia

Barwa
kolor