SZCZEPAŃSKI SQUARE CINEMA
Andrzej Wajda: Let's Shoot!
Andrzej Wajda: Róbmy zdjęcie! 2008 58 min.
Andrzej Wajda: Let's Shoot!
Maciej Cuske, Thierry Paladino, Marcin Sauter, Piotr Stasik (Zespół Filmowy Paladino)
Director
Director

Maciej Cuske, Thierry Paladino, Marcin Sauter, Piotr Stasik (Zespół Filmowy Paladino)

Production

Poland

Color
color
Projection list
04.05.2022
18:00
Kino na Placu Szczepańskim - Kino na Placu Szczepańskim – seans plenerowy