KARNETY

Odbiór karnetów jest możliwy tylko w Centrum Festiwalowym od dnia 26. kwietnia, po okazaniu dokumentu tożsamości.

Jedna osoba może zakupić tylko jeden karnet. Festival Pass jest imienny i nie może być odstąpiony innej osobie.

Rezerwacji do zakupionego karnetu będzie można dokonać w przeddzień lub w dzień danego seansu na stronie www.offcamera.pl lub w Centrum Festiwalowym i MOS w czasie trwania Festiwalu. W kasach kin będzie można nabyć bilety tylko na seanse odbywające się w danym kinie.

Nie ma możliwości rezerwacji miejsc na seanse odbywające się w tym samym czasie.

Osoby spóźnione na seans muszą liczyć się z brakiem miejsc siedzących lub odmową wejścia na seans.

Karnet nie umożliwia wstępu na Galę Otwarcia, Zamknięcia i Pod Prąd.

W przypadku zgubienia swojego, bądź znalezienia cudzego karnetu należy zgłosić się do Centrum Festiwalowego. Nie będą wydawane duplikaty karnetów.

Zapoznaj się z regulaminem sprzedaży karnetów:

Regulamin sprzedaży Karnetów Festival Pass 2019 - Festival Pass Sales Rules

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja OFF CAMERA z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków, wpisana do Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000428063, NIP 677–237–04–09, REGON 122633050. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi kupna karnetów i biletów na Festiwal oraz realizacji płatności, wykonania obowiązków podatkowych i księgowo – rachunkowych oraz do celów związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Fundacji Off Camera znajdują się na stronie www.offcamera.pl w zakładce RODO.

Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować bezpośrednio do Działu Sprzedaży pod adresem pass@offcamera.pl.