KARNETY

Karnet Festival Pass Open jest zaprogramowany na 50 punktów, gdzie 1 punkt odpowiada 1 pokazowi filmowemu i uprawnia do uczestnictwa w maksymalnie 50 seansach filmowych w ramach Festiwalu, pod warunkiem dostępności miejsc na sali kinowej i po dokonaniu rezerwacji miejsca na seansie.

Karnet Festival Pass 15 jest zaprogramowany na 15 punktów, gdzie 1 punkt odpowiada 1 pokazowi filmowemu i uprawnia do uczestnictwa w maksymalnie 15 seansach filmowych w ramach Festiwalu, pod warunkiem dostępności miejsc na Sali kinowej i po dokonaniu rezerwacji miejsca na seansie.

Posiadacz Karnetu może anulować rezerwację za pośrednictwem swojego profilu na stronie internetowej www.offcamera.pl, najpóźniej na 15 minut przed początkiem seansu objętego Rezerwacją. Możliwa jest jedna nieobecność bez odwołania rezerwacji bez wpływu na maksymalną liczbę seansów możliwych do obejrzenia. Każda kolejna nieodwołana do 15 minut przed rozpoczęciem seansu rezerwacja i niepojawienie się na pokazie filmowym spowoduje odliczenie z karnetu punktów – 5 punktów w przypadku karnetu Festival Pass Open i 2 punktów w przypadku karnetu Festival Pass 15.

Odbiór karnetów jest możliwy tylko w Centrum Festiwalowym od dnia 24. kwietnia, po okazaniu dokumentu tożsamości.

Jedna osoba może kupić tylko jeden karnet. Festival Pass jest imienny i nie może być odstąpiony innej osobie.

Rezerwacji do karnetu będzie można dokonać w przeddzień lub w dzień danego seansu na stronie www.offcamera.pl lub w Centrum Festiwalowym i MOS w czasie trwania Festiwalu. W kasach kin będzie można nabyć bilety tylko na seanse odbywające się w danym kinie.

Nie ma możliwości rezerwacji miejsc na seanse odbywające się w tym samym czasie.

Osoby spóźnione na seans muszą liczyć się z brakiem miejsc siedzących lub odmową wejścia na salę kinową oraz z odliczeniem punktów za nieobecność.

Karnet nie umożliwia wstępu na Galę Otwarcia, Zamknięcia i inne gale w ramach Festiwalu. Nie będą wydawane duplikaty karnetów.

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW FESTIVAL PASS 2020 - FESTIVAL PASS SALES RULES
Wszelkie wątpliwości i pytania prosimy kierować bezpośrednio do Działu Sprzedaży pod adresem pass@offcamera.pl.