Z Kamerą wśród zwierząt: o postludziach, nad-ludziach i formach pomiędzy

W ramach dyskusji towarzyszącej specjalnej tematycznej sekcji tegorocznej edycji Netia Off Camera – „Ludzie to fikcja?” – zaproszeni goście będą rozmawiać o najbardziej palących i aktualnych problemach związanych z posthumanizmem i jego wpływem na kino. Czy faktycznie, w zgodzie z tym, co piszą krytycy i badacze zajmujący się tym teoretycznym nurtem, sztywne podziały na ludzi, zwierzęta i maszyny odchodzą do lamusa? Czy może jednak decydujące słowo, zwłaszcza w filmowych narracjach, wciąż należy do człowieka i tradycyjnie ukształtowanych postaci? Czy posthumanizm może okazać się odtrutką na skostniałe normy kulturowe i społeczne? I wreszcie, jakie są związki między nim a życiem i sztuką przedstawicieli subkultur queer? To tylko niektóre z wątpliwości, nad którymi będą wspólnie zastanawiać się biorący udział w rozmowie: profesor Susan Stryker z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, specjalizująca się w kwestiach wokół transgender studies, oraz profesor UJ dr hab. Małgorzata Radkiewicz z krakowskiego filmoznawstwa, autorka książek o kinie kobiecym i queer. Dyskusję poprowadzi główny programer festiwalu dr Grzegorz Stępniak, zajmujący się nienormatywnymi zjawiskami w kinie, telewizji i performansie.