Czy kiedykolwiek byliśmy ludźmi? Życie trans osób w tym szczególnym momencie

Transgenderowe osoby są najbardziej ze wszystkich ludzi na świecie narażone na przemoc, odmowę świadczeń socjalnych i naruszenie praw człowieka – głównie dlatego, że nie są uważane za w pełni ludzkie. W ramach tego krótkiego wykładu profesor Susan Stryker, z prestiżowego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Arizona, omówi wyzwania, jakie transgenderowe jednostki stawiają samemu konceptowi człowieka. Zaznaczając przy tym, że transgenderowa historia i współczesne doświadczenia potencjalności i możliwości wokół tego, co niehumanistyczne, nadhumanistyczne i posthumanistycznie może okazać się doskonalszym modelem istnienia. Jeśli „ludzie to fikcja”, by odwołać się do nazwy tegorocznej specjalnej sekcji festiwalu Netia Off Camera, a „człowiek” to rodzaj opowieści, którą opowiadamy, uprzywilejowującej jedne życia kosztem innych, z pewnością można wymyślić dużo lepsze historie o tym, jakimi stworzeniami już jesteśmy i możemy się stać, niż te, którymi do tej pory dysponujemy.