Ludzie to fikcja?

Specjalna tegoroczna sekcja NETIA OFF CAMERA prezentuje starannie wybrane filmy, które pokazują przesunięcia znaczeń i sensów wokół tego, co powszechnie przyjęto uważać za ludzkie. Uwzględniając zarówno przemiany technologiczne i cywilizacyjne, jak i najnowsze koncepcje kulturowe, wyrastające z prądu myślowego określanego posthumanizmem, wybrane produkcje przyglądają się zaburzeniom i zakłóceniom w dotychczasowym porządku symbolicznym, w którym człowiek stoi na szczycie drabiny ewolucyjnej. Nazwa sekcji, zaczerpnięta częściowo z popularnego facebookowego profilu drwiącego z aż nadto akademickich i skomplikowanych teorii posthumanistycznych, sugeruje z jednej strony dystans i ironiczne podejście do ukazywanych tu problemów, z drugiej – zachęca do namysłu i refleksji nad kulturową zasadnością też z tego nurtu. Natomiast same filmy zaburzają sztywne opozycje między naturą a kulturą, zwierzęcym a ludzkim czy człowiekiem a maszyną. Podsuwając widzom, prowadzone z różnych perspektyw, nieokiełznane narracje problematyzujące zarówno świat fauny, flory czy robotów, jak i „zwykłego, przeciętnego człowieka”. Burząc przy tym stare paradygmaty ideologiczne, nieprzystające wyraźnie do epoki Internetu, maszyn i zachodzących w błyskawicznym tempie zmian w ekosystemach. Sekcja „Ludzie to fikcja?” nakłania do choćby chwilowej zmiany optyki i spojrzenia na pozycję człowieka w świecie oraz jego związki ze zjawiskami, jakie przyjęto uważać za „wynaturzenie”. Równocześnie proponuje widzom czasem prześmiewcze i sarkastyczne, czasem przerażające i złowieszcze, czasem wreszcie zupełnie poważne i jak najbardziej serio podejście do trudnych posthumanistycznych problemów oraz dylematów, przeniesionych tu z powodzeniem na duży ekran.

Kanada, Hiszpania/2016
20
USA/2016
7
Argentyna, Korea Południowa, Austria/2016
15
Rosja, Francja, Niemcy/2016
12